DIFTAR: HET NIEUWE SCHEIDEN

Per 1 april 2021 introduceert gemeente Wijk bij Duurstede Diftar. Op deze website houden wij u van burger tot burger op de hoogte van de ontwikkelingen.

Diftar: de gemeente drukt door!

Diftar: de gemeente drukt door!

2174 huishoudens tekenen bezwaar aan tegen de invoer van Diftar in de gemeente Wijk bij Duurstede. Dat is 21,6% van het totaal aantal huishoudens. Uit een peiling onder 917 respondenten blijkt dat 97,6% van hen tégen Diftar is. Dat is een geluid, een stevig geluid. Het is het meest ondertekende bezwaarschift in de geschiedenis van Wijk bij Duurstede. En de gemeente? Die trekt de muren op, de slotgracht is dicht. De gemeente gaat stoïcijns door met de invoer van Diftar. Ze wisten uit eigen peilingen al lang dat het draagvlak voor Diftar onder de inwoners niet aanwezig was. Daar hebben ze gewoon geen boodschap aan. Luisteren naar inwoners, dat is iets dat ze achter de groene muren niet doen.

Ze hebben geluisterd naar de adviseurs. De adviseurs legde de gemeente uit dat Diftar een mooi model is. Er waren rekentools, er waren goede verhalen én er waren advies uren. Wat ontbrak waren de berekeningen van de andere opties, of überhaupt een goede financiële onderbouwing, een transparante communicatie. Er ontbrak een bredere bril dan Diftar. Er werd niet geluisterd naar de burger en het gebrek aan draagvlak. Want Diftar, dat is toch een prachtsysteem.

Dat Diftar ook een systeem is met de meeste adviesuren, dat een adviseur in het geval van Diftar dus eigenlijk WC eend is. De burger betaalt. “Maar er mag toch geen winst gemaakt worden?”. Nee,de adviseur van de gemeente legt in een online video haarfijn uit hoe je “de winst” van diftar met potjes van egalisatie en toerekeningen kan minimaliseren. Dat is een feit.

Ik legde het geluid dat ik kreeg uit de samenleving terug bij de raad. De oppositie reageerde direct en veelvuldig begrijpend. SP en DuurzaamWijk waren al de kartrekkers van het tegengeluid van Diftar. SP stelt zich vanaf het begin kritisch op, gelijk DuurzaamWijk. Maar ook D66 en BurgerBelangen sloten aan  bij het tegengeluid. Burgerbelangen initieerde, in samenspraak met SP een motie die 16 februari aan de raad voorligt. Ik zal dan ook inspreken.

En de coalitie? Groenlinks reageerde als enige partij niet. PCG nodigde me uit voor een gesprek, dat –wegens persoonlijke omstandigheden mijnerzijds- nog moet plaatsvinden en dan hebben we VVD. De VVD schreef in hun verkiezingsprogramma nascheiding te verkiezen, maar schaart zich nu stug achter Diftar. Wel met vraagtekens, want erg veel financiële onderbouwing voor Diftar is er niet, maar eens een coalitie, altijd een coalitie. De VVD wacht de evaluatie van het systeem in 2021 af.

Maar dan is het leed al geschied, dan zijn de implementatiekosten gemaakt, dan is de trein, of op zijn Amsterdams de “NoordZuidlijn”, al aan het rijden. Daar kan je niet zo maar vanaf. De coalitie lijkt hand in hand sterk te blijven staan ten koste van de burger. Want de echte klappen vallen bij de mensen die het al het zwaarst hebben. De ouderen, de zwakkeren, de armsten uit onze samenleving.
Er komt een heel duidelijk signaal vanuit de bevolking. Diftar, er is geen draagvlak, doe het niet. En Diftar drijft op draagvlak.  Dan heb ik het nog niet over de talloze open eindjes. Hoe gaat het met de flatbewoners die geen optie tot scheiden hebben? Hoe gaat het er financieel uit zien? Wat is het service niveau?  Uit mijn peilingen blijkt dat sommige huishoudens gaan verdubbelen in afvalkosten.

Ergens heb ik de hoop dat de coalitie nog gaat luisteren, dat zij dinsdag 16 februari in de raad hun rol als burgervader pakken en dit stevige geluid meenemen in hun overweging. Voor henzelf maar bovenal voor hun kiezers, voor de inwoners van wijk, voor die mensen die het al niet makkelijk hebben. Omdat zij vinden dat deze mensen er toe doen.

Bovenal blijf ik wél luisteren naar dat geluid. Wat als de raadvergadering niet goed uitpakt voor de burgers? We zijn niet verplicht ons restafval aan te bieden aan de gemeente. We mogen zelf best rondkijken. Misschien moeten we dan als burgers samen sterk gaan staan en collectief een andere ophaaldienst inschakelen. Misschien. Maar ik hoop dat het niet zo ver komt, ik hoop dat de raad ziet dat dit niet wijs is. Niet nu, niet met deze grote hoeveelheid mitsen en maren, niet in deze toch al zware tijd. Ik sta nog steeds voor jullie op.

Was getekend,

Nynke Visser


Nynke Visser

Leave a Reply