DIFTAR: HET NIEUWE SCHEIDEN

Per 1 april 2021 introduceert gemeente Wijk bij Duurstede Diftar. Op deze website houden wij u van burger tot burger op de hoogte van de ontwikkelingen.

Help ons! evalueer Diftar

Help ons! evalueer Diftar

Bijna een jaar geleden begon Nynke Visser met een bezwaarschrift tegen de invoer van Diftar. Dat bezwaarschrift groeide uit tot het grootste bezwaarschrift in de geschiedenis van Wijk bij Duurstede. Diftar kende bij aanvang van het systeem geen draagvlak onder de inwoners, zo concludeerde het collectief. Het afgelopen jaar heeft het collectief, waaraan een groep betrokken inwoners soms incidenteel, soms structureel hun bijdrage leverde, een actieve lobby gevoerd om het onderwerp Diftar op de politieke agenda te houden.

Nu gaat de gemeente een tussentijdse evaluatie doen. Het collectief vind dat dit niet kan zonder de mening van inwoners. We moeten juist ook nu onze stem laten horen! Het collectief kent ruim 2600 huishoudens die bezwaar tekenden tegen Diftar. De gemeente heeft dit geluid niet altijd serieus genomen, maar het collectief is van mening dat ze niet genegeerd mogen worden.

“Laten we dus nog één keer van ons horen! Neem even 5 minuten de tijd, vul deze vragenlijst in zodat wij naar de gemeente kunnen met jullie verhaal. Ook als dat positiever over Diftar is dan gedacht. We horen de verhalen van gemotiveerd scheiden ook echt wel. Maar laten we met zijn allen eens kijken hoe die zich verhouden in het geheel. Zijn we blij met Diftar of toch niet? “

Het is juist als een gemeente inwoners op deze wijze niet hoort, goed om met zijn allen het geluid te blijven maken. Evalueren doen we samen!

 Willen jullie de vragenlijst of deze mail ook delen in jullie netwerk? Samen laten we het werkelijke geluid horen! We zijn jullie eeuwig dankbaar!

Vul nu de vragenlijst in

Wel zo eerlijk, een persoonlijke politieke  noot van Nynke Visser:
Het afgelopen jaar heb ik ook een actieve politieke lobby gehouden binnen de actieve en nieuwe partijen in Wijk bij Duurstede. Als paal boven water staat dat op dit onderwerp de SP, Duurstede voor Democratie en BurgerBelangen zich achter dit collectief hebben geschaard. Door schriftelijke vragen te stellen, door goede analyses te doen, door mankracht en een enkele financiële ondersteuning voor het starten van een website.

Ik heb aan het begin van deze tocht gezegd geen politieke ambitie te hebben. Ik dacht ook dat het ,met alle feiten die er op tafel lagen best een logische zaak was dat Diftar nog even uitgesteld werd, gezien er zo veel nog niet goed geregeld was. Ik had meer ongelijk dan ik had kunnen denken, helaas.

Gaandeweg kwam bij mij ook het besef dat als je iets wil veranderen, je daad bij woord moet voegen. Ik ben daarop lid geworden van BurgerBelangen en zal mezelf volgend jaar verkiesbaar stellen. Ik heb dus soms twee petten op en probeer de petten met elkaar te laten samenwerken waar mogelijk, maar het zijn twee gescheiden zaken. Behalve dat we de mening delen dat Diftar niet de beste oplossing is voor Wijk bij Duurstede, zoals ook de SP en Duurstede voor Democratie doet v.   Ik heb met de pet van het collectief op dan ook contact met meerdere politieke partijen en alle partijen, dus ook BurgerBelangen krijgen op exact hetzelfde moment informatie van mij. 

Nynke Visser

Leave a Reply