DIFTAR: HET NIEUWE SCHEIDEN

Per 1 april 2021 introduceert gemeente Wijk bij Duurstede Diftar. Op deze website houden wij u van burger tot burger op de hoogte van de ontwikkelingen.

42% maakt zich zorgen over afrekening Diftar

42% maakt zich zorgen over afrekening Diftar

Sinds April 2021 is Diftar ingevoerd. Het nieuwe scheiden, zoals de gemeente het noemde, weegt vooral zwaar voor flatbewoners, minima, ouderen en mensen met een beperking. Uit een peiling van BurgerBezwaar Afvaloverlast.nl onder 656 respondenten blijkt dat 42% van henzich zorgen maakt over de afrekening van Diftar. Maar liefst 15% van de flatbewoners geeft aan in directe financiële problemen te komen als er niet beter gecompenseerd wordt.

Wethouder tevreden
Toch is wethouder Vreeswijk tevreden over de invoer van Diftar. Het systeem scoort volgens de peilingen van de gemeente een 6,8 en dat is een voldoende. Ook blijkt uit de evaluatie van de gemeente dat zij bij de 19 gecontroleerde plekken geen enkele afvalzak aantroffen. Nul bijplaatsingen, zo schrijft de evaluatie. Ook het aantal kilo’s restafval is fors verminderd. Dat vind het burgerbezwaar niet vreemd.

25% respondenten raakt restafval buiten gemeente kwijt
Uit onze peilingen blijkt dat 39% procent van de respondenten restafval in andere afvalstromen gooit en 25% van de respondenten hun restafval buiten de gemeente kwijtraakt. Mensen nemen het mee naar familie, naar de milieustraat in Houten of naar hun werk. Dat dit niet op zichzelf staat in onze gemeente blijkt uit onderzoek van Eureco. Bij gemeente die Diftar invoeren is de PMD afvalstroom gemiddeld 36% meer vervuild. Diftar is dus landelijk een kwestie van restafval verplaatsen naar andere stromen.

“Het is zo bizar dat onze peiling onder 656 mensen en die van de gemeente onder 106 respondenten zo mijlenver uit elkaar liggen. De gemeente lijkt bijna de vlag uit te hangen, terwijl wij juist weer een toenemend aantal klachten krijgen. “Aldus Nynke Plaatsman-Visser, initiatiefnemer van het burgerbezwaar en inmiddels ook lijsttrekker van BurgerBelangen.

Tijdens de informatieavond van de gemeente gingen vooral de SP en BurgerBelangen weer hard in op de beweringen van de gemeente. “een 6,8 voor een systeem, terwijl blijkt dat de problemen die nu naar voren komen al in 2018 bekend waren bij de gemeente, dat is gewoon mensen in de kou laten staan” zegt Jeroen Brouwer van de SP.

VVD bagatelliseert geluid Burgerbezwaar
Wout Slijper reageerde namens de VVD dat hij het gevoel kreeg dat de peilingen van het burgerbezwaar vooral in eigen parochie geënquêteerd zijn. De cijfers wijzen ook uit dat mensen die de peiling hebben ingevoerd negatief tegenover Diftar staan vanaf het begin. Wietze Smit, BurgerBelangen, reageert daarop dat die doelgroep wel 25% van de huishoudens in Wijk bij Duurstede behelst, dit het grootste burgerbezwaar uit onze geschiedenis is en 656 mensen een van de grootste enquêtes is in onze gemeente.

Het Burgerbezwaar geeft direct toe dat hun achterban negatief tegenover Diftar staat. Maar maakt daarbij de kanttekening dat het een grote achterban is. Het zou de gemeente en de VVD sieren deze achterban serieuzer te nemen. “Het is niet zo, dat omdat wij een negatief geluid over dit systeem laten horen, wij boze burgers zijn die de gemeente willen saborteren. Dit is een serieus geluid uit een van de grootste peilingen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gekend. Neem deze inwoners nou eens serieus.”


De samenvatting van de peiling van Afvaloverlast.nl vind je hier

Nynke Visser

Comments are closed.