DIFTAR: HET NIEUWE SCHEIDEN

Per 1 april 2021 introduceert gemeente Wijk bij Duurstede Diftar. Op deze website houden wij u van burger tot burger op de hoogte van de ontwikkelingen.

BurgerBelangen, D66 en SP stellen raadsvragen naar aanleiding onderzoek fraudegevoeligheid Afvalpas

BurgerBelangen, D66 en SP stellen raadsvragen naar aanleiding onderzoek fraudegevoeligheid Afvalpas

Zaterdag 8 mei 2021 informeerde Meldpunt Afvaloverlast de gemeenteraad en het college over de onveiligheid van de afvalpassen waaraan sinds de invoer van Diftar een betaalsysteem gekoppeld zit. Inmiddels stellen drie partijen raadsvragen over de ontstane situatie.

In totaal werden er 21 vragen gesteld met onderwerpen als de veiligheid van de pas, wie er verantwoordelijk was voor deze veiligheidsfouten en of er een risico analyse is gedaan en wat de schatting is van de geraamde kosten door fraude. D66 legde in hun vragen de nadruk op of de gemeente het onderzoek onderschrijft.

BurgerBelangen heeft de focus meer liggen op wat de risico’s zijn voor de gemeente en burgers, wie er verantwoordelijk is voor deze situatie én hoe de controle naar fraude plaats kan vinden. SP onderschreef de vragen van beide partijen en voegde 2 vragen toe waarvan de belangrijkste was of het college bereid is om zo lang voor gebruikers misbruik niet uitgesloten kan worden het systeem (van registreren en straks betalen) te stoppen.

Nynke Visser

Leave a Reply